Wednesday, September 16, 2015

Faktor memilih Parti

BIL.ItemBNPRPASDAPPKRGHBLain-lain
1Sekolah
2Hubungan luar
3Pertanian
4Pandai cakap
5Pertahanan
6Wanita
7Pandai fitnah
8Masjid
9Sukan
10Pembangunan bangunan
11Pembangunan sumber manusia
12hospital
13klinik
14surau
15tanah
16kerja
BIL.
PERATUS

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.