Saturday, November 27, 2010

Gejala sosial : Pandangan Islam dan bukan Islam berbeza

Bagi Islam, berzina samada pakai kondom atau tak adalah tetap berdosa besar.

Bagi bukan Islam, berzina kalau pakai kondom bukanlah satu kesalahan. Dalam ceramah oleh bukan Islam, dinyatakan 'kalau anda melakukan senggama, pakailah kondom'. Tidak disebut larangan berzina. Malah seolah-olah digalakkan pula.

Kerana adanya perbezaan ini, negara harus ada satu dasar moral negara.

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.