Saturday, May 14, 2011

Boleh bercakap bohong ...

... kalau anda bercakap dalam iklan ...

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.