Wednesday, August 17, 2011

Mengislamkan semula orang Filipina

Mungkin perlu ada usaha-usaha untuk memuslimkan semula orang Filipna.

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.