Tuesday, September 20, 2011

Satu masa, undi sudah tidak berguna

Dengan keujudan NGO-NGO yang vokal dan pengujudan bahagian-bahagian di jabatan PM seperti Pemandu dan sebagainya, satu masa suara rakyat melalui undi dalam pilihanraya sudah tidak berguna lagi. Pihak-pihak ini yang menentukan hala tuju kerajaan yang menang dalam pilihanraya. Melalui cara inilah juga, bukan Melayu akan menguasai kerajaan setelah mereka akan mengambil masa sangat lama jika mahu berkuasa melalui jalan politik dan pilihanraya.

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.