Sunday, May 20, 2012

Ada tangan ghaib ... ?

Di Malaysia seperti ada tangan ghaib yang memberi arahan kepada pemimpin-pemimpin tertinggi Melayu supaya mengikis hak Melayu dan Islam secara sistematik ...

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.