Wednesday, December 17, 2014

Tidak guna akal

SyedsOutsideTheBox terlalu mudah men'generalise'kan bahawa menurut beliau orang islam menganggap diri mereka tidak perlu mengguna akal dalam semua perkara. Kasihan SyedsOutsideTheBox gagal memahami fikiran sesama muslim lain. Bagi beliau semua perkara mesti boleh difikir menggunakan akal dan tak ada perkara yang tidak boleh difikir dengan akal. Sedangkan ada perkara yang akal mampu fikirkan dan ada perkara yang akal tidak/belum mampu fikirkan. Rasanya beliau penyembah akal.

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.