Tuesday, January 13, 2015

Kebebasan bersuara itu untuk diuar-uarkan kepada orang lain

...supaya dia dapat bercakap sesuka hati terhadap orang lain, tapi orang lain tak boleh bercakap sesuka hati terhadap dia.

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.