Thursday, May 21, 2015

RMK 11 - Kenapa perbelanjaan isi rumah sentiasa didiamkan ?

Apa guna jika pendapatan isi rumah USD 15,000 tapi perbelanjaan juga tinggi.?.

Mengapa pemerintah tidak bangga jika Malaysia mempunyai perbelanjaan yang paling rendah di dunia ?


No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.