Tuesday, June 15, 2010

Persekitaran mempengaruhi individu

 Dalam rancannag Bicara Mufti pada pagi Selasa 14 Jun 2010, Timbalan Mufti Selangor menyatakan bahawa persekitaran boleh membentuk dan mempengaruhi perangai dan sikap seseorang, contohnya anak belajar berbohong kalau melihat ibubapanya berbohong. Saya fikir secara amnya semua orang berpendapat memang persekitaran boleh mempengaruhi. Tetapi mengapa pihak kerajaan menyediakan persekitaran yang tidak baik contohnya persekitaran untuk berjudi, persekitaran untuk minum arak, persekitaran untuk berbuat maksiat dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.