Friday, January 7, 2011

Allah jadikan manusia berbangsa-bangsa

Dalam Quran dinyatakan bahawa Allah memang jadikan manusia berbangsa-bangsa. Salah satu bangsa ialah bangsa Melayu. Orang yang tidak mengaku bahawa ia adalah dari sesuatu bangsa bereti dia menafikan apa yang Allah katakan.

Ada banyak perkara yang Allah jadikan yang kita harus terima dan tidak perlu malu mengenainya seperti kita dilahirkan sebagai lelaki atau perempuan, kita dilahirkan di malaysia bukan di Amerika dan kita ini berbangsa tertentu, dan sebagainya. 

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.