Wednesday, February 8, 2012

Nama Muhammad Tapi Makan Rasuah

Dari 11 pemain bola yang dihukum gantung dari bermain seramai 6 orang mempunyai nama yang bermula dengan Muhd atau Mohd atau Muhammad. Sedihnya nama mulia tidak dijaga.

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.