Sunday, May 18, 2014

MAS : habis madu sepah dibuang

MAS dahulu sebagai sebuah GLC tentu tidak dapat berfungsi sepenuhnya sebagai entiti commercial. Tapi apabila ia mengalami masalah,kerajaan enggan membantu malah dicadangkan supaya dibankrupkan sedangkan kerajaan sendiri berperanan menyebabkan masalah dalam MAS.

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.