Monday, October 10, 2011

Bajet 2011 : Kenapa gaji swasta dibiarkan

Kerajaan membenarkan pihak swasta menetapkan gaji sendiri, tanpa gaji minimum. Seolah-olah kerajaan itu bukan dilantik untuk menjaga kaum pekerja swasta. Apabila pihak swasta dibenar menetapkan gaji sendiri, tentunya pihak majikan swasta akan memberi gaji paling rendah seboleh mungkin kepada kakitangannya. Hasilnya, syarikat akan untung lebih besar. Apabila syarikat untung lebih besar, mereka akan bayar cukai lebih besar. Seterusnya, kerajaan dan kakitangannyalah yang akan untung lebih besar kerana mereka akan dapat peluang dari pungutan cukai yang banyak hasil menekan gaji pekerja swasta.

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.