Monday, June 15, 2015

Haramkan salahguna perkataan 'Rakyat'

Apakah kita bukan rakyat ? Apakah minoriti bukan rakyat ?

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.