Sunday, June 7, 2015

Tapi dia membaptis anak-anak

Salah satu tuntutan puak-puak Kristian ialah supaya orang Islam/negara tidak menganggap anak-anak orang orang Islam sebagai turut muslim sejak lahir tapi orang-orang Kristian tidak sedar bahawa mereka membaptiskan/mengkristiankan anak-anak mereka. Ramai juga muslim yang terpengaruh.

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.