Wednesday, June 3, 2015

Sebarang benda licin boleh menjadi senjata

Seperti minyak (sebarang minyak) , sabun (yang sudah dibancuh).

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.