Saturday, October 16, 2010

'High-Income Nation' atau 'High-Income Society' ?

Mana satu sebenarnya ? Kalau kita baca suratkhabar, kadang-kadang disebut 'High-Income Nation', kadang-kadang 'High-Income Society'. Ada perbezaan yang besar dan kesan yang besar antara keduanya. Harap Najib tidak berselindung disebalik kesamaran ini. Harap juga dia tak samar-samar dengan apa sebenarnya perancangan beliau. Kesan High-Income Nation ialah negara yang berpendapatan tinggi dimana ini boleh dihasilkan melalui konsentrasi produksi pada segelintir orang, tapi rakyat jelata tidak dapat menikmatinya. Sebuah 'High-Income society' bermakna rakyat jelata yang akan menerima pendapatan tinggi, walaupun tidak bermakna negara akan berpendapatan tinggi. 

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.