Sunday, October 10, 2010

PERKASA hanya sebagai Penanda Aras

PERKASA dianggap oleh pemimpin-pemimpin Melayu sebagai penanda aras sama ada orang Melayu masih mahu mempertahankan hak mereka atau mereka sudah sudi memberi hak samarata kepada kaum-kaum lain. Kalau sokongan kepada PERKASA masih kuat, ini bermakna pemimpin Melayu harus berhati-hati dalam merobohkan hak-hak Melayu, tapi kalau sokongan kepada PERKASA sangat lemah, maka bolehlah usaha-usaha merobohkan hak Melayu dan menyamaratakan semua kaum dipercepatkan.

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.