Saturday, November 8, 2014

Had kuasa Mahkamah kehakiman

Perlembagaan Persekutuan

Artikel 121(1A)

Mahkamah yang disebut dalam Fasal (1) (Mahkamah Tinggi) tidaklah mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidang kuasa mahkamah Syariah.

Komen :

Apabila Mahkamah Tinggi mengadili perkara yang ada dalam bidangkuasa mahkamah Syariah, dengan sendirinya hak yang diadili itu gugur dan tidak ujud keperkuan untuk dibawa ke mahjamah rayuan apatah lagi ke mahkamah persejutuan.

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.