Saturday, November 8, 2014

Hakim tidak faham 'jenayah syariah' dengan 'jenayah sivil' ?

.... mungkinkah, sebab itu disebut oleh hakim mahkamah rayuan bahawa laki-laki berpakaian perempuan bukan kesalahan 'jenayah' tanpa menyebut ia 'jenayah syariah' atau 'jenayah sivil'. Mungkin dapat dimaklumi hakim mahkamah rayuan (sivil) tidak diwajibkan faham tentang hukum syariah.

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.