Saturday, November 8, 2014

Hak Negeri membuat undang-undang bagi orang Islam

Perlembagaan Persekutuan

Jadual 9 Senarai 2 (Senarai Negeri)

Kerajaan Negeri di beri hak bagi .... "pewujudan dan penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam terhadap perintah agama itu, kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk dalam Senarai Persekutuan."

Komen :

Senarai Persekutuan tidak menyatakan hal berkaitan hukuman keatas orang Islam yang melakukan kesalahan terhadap perintah agama Islam.

Dengan itu kerajaan Negeri Sembilan berhak mewujudkan undang-undang yang menghukum orang Islam yang melakukan kesalahan terhadap perintah dalam agama Islam.

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.