Saturday, November 8, 2014

Mengawal pengembangan agama lain terhadap orang Islam

Perlembagaan Persekutuan

Artikel 11(4)

Undang-undang Negeri dan berkenaan dengan Wilayah- Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, undang- undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam.

Komen : Pengawalan terhadap penggunaan kalimah Allah merupakan salah satu cara mengawal pengembangan doktrin agama lain terhadap orang Islam.

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.