Friday, September 17, 2010

Memperkasa hak Melayu : Dulu dan sekarang

1. Dulu, memperkasa hak Melayu adalah kewajaran, diterima dan di sedari oleh semua kaum.

2. Sekarang, memperkasa hak Melayu sudah dianggap sebagai ketidakadilan dan perkauman oleh segelintir pemimpin Melayu, dan DS Najib sendiri menganggap memperkasa hak sesuatu kaum itu sebagai perbuatan melampau oleh segelintir pelampau, dan beliau sedang, melalui 1Malaysia, mengakui bahawa dia sedang melaksanakan 'work in progress' untuk mengikis hak Melayu dan sekaligus mengangkat bukan Melayu supaya mempunyai hak samarata dengan orang Melayu.

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.