Monday, April 25, 2011

Bila ditanya, tak boleh jawab begini ...

Diakhirat nanti, kalau kita disoalsiasat mengapa kita berbuat begitu begini, kita tak boleh kata kita buat begitu begini kerana sipolan sipolan beritahu begitu begitu atau si guru itu ajarkan begitu ...

kita hendaklah mempunyai keyakinan sendiri atas apa yang kita perbuat.

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.