Monday, April 25, 2011

Mahkamah Syariah, Hakim dan Peguam

Dari pengalaman saya, sistem mahkamah syariah masih mengikut sistem kafir british. Contoh :

1.

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.