Saturday, April 23, 2011

cukai dua kali bila sewa dikenakan cukai

jika pd mulanya pendapatan kita ialah hanya dari gaji, dan gaji telah dikenaakan cukai. daari baki pendapatan yg telah dicukai iitu, kita beli rumah. rumah itu kemudian kita sewakan. jika sewa yang kita terima itu belum melebihi amaun yg kita laburkan dari pendapatan yg telah pun dicukai, dan sewa itu pula dikenakan cukai, ini bermakna pendapatan gaji kita telah dikenakan cukai dua kali. cukai atas sewa sepatutnya hanya dikensakan atas sewa yg telah melebihi ammaun membeli rummah yg didewakan itu.

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.