Monday, April 18, 2011

Cadangan fatwa baru ...

... bahawa video yang disahkan ketulinannya adalah boleh menggantikan 4 saksi yang muktabar ... sama seperti fatwa wang ringgit boleh menggantikan beras dalam hal zakat, dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.