Monday, April 25, 2011

Mempertahankan hak dan rezeki

Apakah hukumnya mempertahankan hak dan rezeki ?

Apakah hukumnya mensedekahkan hak dan rezeki kepada orang kafir ? Contohnya, orang Islam Melayu mensedekahkan hak yang dipersetujui dalam perlembagaan kepada orang kafir ?

No comments:

Post a Comment

Comments will be moderated.